de economie
vaart er wel bij

cijfers
& groei

Er is veel onderzoek gedaan door onafhankelijke onderzoekers en onderzoeksbureaus. En dat leverde heel veel data op. Al die verzamelde gegevens zijn verwerkt en meegenomen in het ontwerp voor Brouwerseiland. Het ontwerp is de afgelopen jaren dan ook verfijnd tot op de kleinste details.
Brouwerseiland omvat tal van facetten: ecologische, economische, recreatieve, architectonische, innovatieve, landschappelijke en emotionele onderwerpen.
Al die onderwerpen kun je vanuit verschillende invalshoeken benaderen en beoordelen. Dat levert soms een wat diffuus en moeilijk vergelijkbaar beeld op. Op dat moment heb je cijfers, feiten, getallen en grafieken nodig om de zaken duidelijk en pragmatisch op een rijtje te zetten.

facts

 • De totale investeringssom voor Brouwerseiland bedraagt €180 miljoen.
  Een deel daarvan is reeds uitgegeven tijdens de planvormingsfase. De overige investeringen vinden gedurende 2017 en 2018 plaats.
 • Uit recente berekeningen van het Kenniscentrum Kusttoerisme blijkt dat de aanleg van Brouwerseiland in 2017 ruim 250 banen oplevert en in 2018 bijna 500 banen. Deze banen worden vooral gecreëerd in de bouwsector.

 

 • Ook voor de zakelijke dienstverlening en de handel (groot- en detailhandel) levert Brouwerseiland veel werk op. Deze groei in werkgelegenheid zet zich ook voort na de aanleg en bouw van Brouwerseiland.
 • Na oplevering kan de regionale economie jaarlijks een extra inbreng van € 40 miljoen verwachten en komen er ruim 500 permanente banen extra bij.

Samenvatting economische haalbaarheid Brouwerseiland

Socio-economische effecten van Brouwerseiland

Brouwerseiland kan een economische hefboom-functie vervullen voor de omgeveing door:

 • Meer belastinginkomsten te genereren (denk aan OZB, toeristenbelasting, etc.);
 • Impuls voor horeca- en detailhandel;
 • Impuls voor aqua, paars en blauw toeristisch aanbod;
 • Een aanleiding te zijn voor nieuwe streeksamen- werking;
 • Beter vestigingsklimaat voor de regio en een impuls voor de lokale detailhandel;
 • De Brouwersdam die als internationale destinatie meer waarde krijgt;
 • Het DNA van Zeeland dat verder tot leven komt: land in zee;
 • Het opstuwende effect voor de hele toeristische regio; de 'glans' zal ook afstralen op het bestaand recreatieaanboed door aspiratiegedrag onder de reguliere koop- en huurdoelgroepen.

Maatschappelijke effecten van Brouwerseiland:

 • Nieuwe werkgelegenheid; ruim 70% van de werkgegelegenheid in de toeristische sector heeft een opleiding op lager en middelbaar niveau en is daarom maatschappelijk zeer relevant;
 • Promotie voor toerisme en technische waterberoepen door mogelijke educatieve programma's/rondleidingen;
 • Een betrokken trotse bevolking die verbonden is aan het Project.

Brouwerseiland voorziet in een lacune door een bijna onbereikbare doelgroep voor Zeeland te interesseren. De Zeeuwse en Zuid-Hollandse kust zijn zeer gewild vanwege hun oorspronkelijke kwaliteiten (kust, rust, ruimte) in zowel Nederland, Duitsland als België. Het afgeleide aanbod aan vakantiewoningen is echter 'mainstream', monotoon (veel van hetzelfde) en vaak gedateerd. Er is niet of nauwelijks villa-aanbod voor de blauwe en paarse vakantiegangers (in aantallen zijn huurders dominant). Brouwerseiland zal in deze lacune kunnen voorzien en hiermee een nieuwe, aanvullende, koopkrachtige doelgroep naar de Zeeuwse Delta trekken met de nodige spin-off voor het MKB in de regio.