brouwerseiland
in de media

pers/
publiciteit

Over Brouwerseiland is de afgelopen jaren veel geschreven. Bij een unieke ontwikkeling als deze, waar zoveel disciplines bij elkaar komen, is er steeds vanuit verschillende invalshoeken iets nieuws te vertellen. Soms lijkt het proces stil te staan, dan wordt er vooral hard achter de schermen gewerkt. Er zijn heel veel beslissingen te nemen en er moeten heel veel kleine stapjes genomen worden om te komen tot een volgende grote stap die het vermelden waard is.
Een selectie van al die stukken die verschenen zijn.

10 september 2016

de 3 P's van Brouwerseiland

De afgelopen jaren verschenen er twee boeken die  het duurzame karakter, de filosofie en het planconcept van Brouwerseiland uiteenzetten.

De ontwikkeling van een plan van deze omvang is een proces dat onderhevig is aan verschillende invloeden. Het ontwikkelt zich aan de hand van voortschrijdend inzicht en kennis op zowel technisch, landschappelijk en ecologisch als op maatschappelijk gebied.

Wij zien het begrip duurzaamheid in een brede context. In onze visie is duurzaamheid een attitude die gevoed wordt door kennis. Duurzaam te werk gaan, kan alleen vanuit een positieve en  verantwoordelijke grondhouding ten opzichte van de drie P’s. Verrijkt en gevoed door technologische ontwikkelingen, met als doel de toekomst duurzaam vorm te geven.

People, Planet en Prosperity. Passie, kennis, innovatie, vakmanschap, leergierigheid, duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is onze wereld waarmee we nieuwe werelden creëren.

9 september 2016

Brouwerseiland wordt een ambachtelijke ‘vissershaven’

Recentelijk hebben de initiatiefnemers van Brouwerseiland met de beroepsvissers van de Grevelingen een overeenkomst gesloten.
Er komen aanlegplaatsen voor de vissersboten in de toekomstige haven zodat de vissers er kunnen laden en lossen.

Dit zijn in de zomer maximaal drie, en in de winter zes ligplaatsen.

Hiermee is de beoogde sfeer van een ambachtelijke vissershaven en de aanvoer van verse producten vanuit

de Grevelingen een stap dichterbij gekomen.

Met de gemeente Schouwen-Duiveland was al eerder overeengekomen dat er een ‘visbank’ komt waar liefhebbers verse vis kunnen kopen.