brouwers
archipel

Eilanden op een unieke plek tussen land en water, tussen
zee en meer. De flora en fauna aan weerszijden van de
archipel strijden in hun schoonheid met elkaar. Iedere
vergelijking gaat mank. Beide kanten zijn zo bijzonder, innemend
en betoverend mooi, samen onoverwinnelijk.
De Brouwersarchipel, daar waar het zoute water
van de Grevelingen de zee ontmoet

natuur als basis voor recreatie

De ontwikkeling van Brouwerseiland is omgekeerd aan wat gebruikelijk is. Niet eerst bouwen en vervolgens de bebouwing compenseren met nieuwe natuur. Brouwerseiland neemt nieuwe natuur als

uitgangspunt, passend bij de al aanwezige natuur. Zo ontstaat een harmonieus geheel.

Het totale projectgebied bestaat uit ruim 50 hectare, waarvan ruim 17 hectare water (32%).

Ongeveer 3,3 hectare (7% van het totale oppervlakte en 10% van het landoppervlakte) wordt bebouwd. Natuurlijke materialen en duurzame energie zijn de basis. De rest van het landoppervlakte is karakteristiek

duinlandschap en de bebouwing gaat daarin op, er zijn geen erfafscheidingen. Met deze opzet krijgt flora en fauna ruimte om zich te nestelen.

Meer weten? Lees hier.

familiehuis
aan zee

Brouwerseiland, een archipel gelegen tussen land en water. Duurzaam en exclusief. Gesitueerd in de Zeeuwse Delta, tussen de eilanden Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duiveland. Brouwerseiland grenst aan een uniek 14000 hectare groot natuurgebied, waar de Noordzee en het Grevelingenmeer elkaar ontmoeten. De onstuimige schoonheid van de zee wordt versterkt door de uniciteit van dit grote zoutwatermeer, waar vele vogelsoorten, zeehonden, dolfijnen en ook wilde paarden hun habitat vinden.

de luxe van de eenvoud

Een eiland neemt je mee en tilt je op naar een zorgeloze state of mind. Waarin genieten van alles wat je omringt, samen gaat met onbevangenheid en joie de vivre. De zon op je gezicht, het glinsterende water, je dierbaren dichtbij, tijd om te leven. Zand en zee, zilt en zoet.