werk aan de
winkel

banen &
economie

Bouwen aan een gezonde toekomst is nooit klaar. De wereld verandert continue en dus ook de wensen en eisen van de bezoekers aan Zeeland. Brouwerseiland voegt aantoonbaar iets toe aan het bestaande segment van recreatie in Zeeland. Het project verenigt de economische pijlers van Zeeland: recreatie en watergebonden activiteiten. Brouwerseiland sluit hiermee naadloos aan op de kracht van Zeeland. De komst van een nieuwe doelgroep geeft ondernemers kansen voor hun bedrijf, biedt inwoners banen en de gemeente inkomsten. Geld dat geïnvesteerd kan worden in de leefomgeving en de toekomstwaarde van Schouwen-Duiveland versterkt.

economische slagkracht en ontwikkeling

Het project Brouwerseiland heeft zijn oorsprong in de jaren negentig van de vorige eeuw. Betrokken gemeenten en provincies spraken de wens uit om op de Brouwersdam recreatieve ontwikkelingen te realiseren, die de economische slagkracht, maatschappelijke ontwikkeling, leefbaarheid en toekomstwaarde voor de bewoners van de omliggende eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zou bevorderen. De betrokken overheden kozen daarbij voor de Brouwersdam, om zodoende beide eilanden economisch te versterken en te laten profiteren van de spin-off van de ontwikkelingen, alsmede om de beide koppen van de eilanden te ontlasten van ontwikkelingen die het natuur- en milieubeleid doorkruisen.

Het uitgangspunt van het beleid dat destijds ingezet is en de ontwikkeling van Brouwerseiland die daar uit voort komt zijn specifiek geweest de kust te ontzien maar wel het maatschappelijk belang en vooruitgang te stimuleren. De initiatiefnemers van Brouwerseiland hebben de handschoen opgepakt om aan deze ambitie bij te dragen. Het project Brouwerseiland transformeert de huidige werkhaven (overgebleven na aanleg van de Deltawerken) tot een landschappelijke archipel met stranden, eilanden, baaien en geulen met als doel een nieuwe vorm van recreatie te creëren met verblijfsrecreatie en ligplaatsen.

Economische impact

Lees in het actualisatierapport van ZKA Leisure Consultants van juni 2020 alles over Brouwerseiland en de economische kansen. Lees het rapport hier