werk aan de
winkel

banen &
economie

Bouwen aan een gezonde toekomst is nooit klaar. De wereld verandert continue en dus ook de wensen en eisen van de bezoekers van Zeeland. Het is aan de ondernemers om daar op in te spelen. Brouwerseiland is een van die ondernemersinitiatieven. Dit zogenaamde vliegwielproject zorgt voor veel werk tijdens de aanleg en bouw voor regionale bouwers en daarna voor veel permanente banen voor de regio. Met Brouwerseiland wordt de weg naar de eilanden Schouwen Duiveland en Goeree Overflakkee geopend voor een nieuwe doelgroep, een aanvulling op de bestaande bezoekers en dat geeft de broodnodige ruimte aan de regionale ondernemers om hun bakens te verzetten. Het enthousiasme is groot. Er zijn al veel gesprekken gaande tussen de verschillende ondernemers over de toekomstige mogelijkheden.

economische slagkracht en ontwikkeling

Het project Brouwerseiland heeft zijn oorsprong in de jaren negentig van de vorige eeuw. Betrokken gemeenten en provincies spraken de wens uit om op de Brouwersdam recreatieve ontwikkelingen te realiseren, die de economische slagkracht, maatschappelijke ontwikkeling, leefbaarheid en toekomstwaarde voor de bewoners van de omliggende eilanden Schouwen-Duiveland en Goeree-Overflakkee zou bevorderen. De betrokken overheden kozen daarbij voor de Brouwersdam, om zodoende beide eilanden economisch te versterken en te laten profiteren van de spin-off van de ontwikkelingen, alsmede om de beide koppen van de eilanden te ontlasten van ontwikkelingen die het natuur- en milieubeleid doorkruisen.

Het uitgangspunt van het beleid dat destijds ingezet is en de ontwikkeling van Brouwerseiland die daar uit voort komt zijn specifiek geweest de kust te ontzien maar wel het maatschappelijk belang en vooruitgang te stimuleren. De initiatiefnemers van Brouwerseiland hebben de handschoen opgenomen aan deze ambitie bij te dragen. Het project Brouwerseiland transformeert de huidige werkhaven (overgebleven na aanleg van de Deltawerken) tot een landschappelijke archipel met stranden, eilanden, baaien en geulen met als doel een nieuwe vorm van recreatie te creëren met verblijfsrecreatie en ligplaatsen.

8 september 2016

Wij maken deel uit van de geschiedenis van dit gebied

Nieuw land aanleggen, eilanden creëren? Daarvoor heb je een ervaren bouwer nodig, die alles weet van zand, wind en water. Een bedrijf met mannen van staal en imposant materieel. Dat stoere en gezonde bedrijf is er. Van Hollandse bodem en met alle techniek, kennis en vakmanschap aan boord: Boskalis Nederland.

“Elke keer als ik in de richting van de Brouwersdam rijd, komt dat geweldige gevoel weer naar boven van ruimte, onthaasting en relativering. Dit gebied met al zijn recreatieve mogelijkheden kent zo’n bijzondere geschiedenis van waterbouw en maritieme techniek.”
Pim van der Knaap, directeur van Boskalis Nederland, heeft een passie voor Zeeland. “Als directeur ben ik er trots op dat ons bedrijf deel uitmaakt van de geschiedenis van dit gebied. Na de watersnoodramp in 1953 hebben wij geholpen met het herstel van de dijken. Ook hebben we een belangrijke rol gespeeld in de totstandkoming van de Deltawerken.”

Nog elke dag

“Tot op de dag van vandaag zijn we een van Nederlands meest vooruitstrevende waterbouwers”, vervolgt Van der Knaap. “Met ruim 1.200 collega’s bouwt Boskalis Nederland dagelijks voor en door heel Nederland grote, complexe waterbouwkundige en infrastructurele werken. Je kunt denken aan Ruimte voor de Rivier en kustbescherming. Vorig jaar hebben we de Tweede Maasvlakte opgeleverd.”

Innovatief én aandachtig

Wat Boskalis Nederland ook aanpakt, de werkwijze blijft altijd gelijk. Innovatief, gedegen en met aandacht en zorg voor de natuur. Van der Knaap: “Brouwerseiland is bij uitstek een project waar Boskalis Nederland alle kennis en ervaring die het in huis heeft in de praktijk kan brengen. Op de plek waar we ooit met succes het gevecht met het water zijn aangegaan, ligt nu voor ons de unieke kans om nieuw land te creëren.”

Building with nature

Boskalis is van oudsher partner in baggerwerkzaamheden. Het bedrijf legt havens aan, creëert land en beschermt kusten en oevers tegen het water. Voorbeelden zijn een kunstmatig wooneiland bij Panama, het vergroten van de oppervlakte van het uit dertig eilanden bestaande land Bahrein of het waterfront in Harderwijk. “Op zulke toonaangevende zijn we maar wat trots. Naast kwaliteit en veiligheid vinden we aandacht voor onze omgeving belangrijk. Nationaal en internationaal zetten we ons in voor de natuur via ons innovatieve programma Building with Nature.”

Natuurvriendelijke oevers

Boskalis zorgt er niet alleen voor dat het milieu zo min mogelijk wordt belast, het bedrijf verbetert waar mogelijk de natuur. “Brouwerseiland bouwen we met respect voor bestaande flora en fauna. Daarnaast verbeteren we de bestaande ecologie. We leggen kilometers extra oevers aan op een natuurvriendelijke manier. We brengen zilte vegetatie als zeekraal en zegge aan. Die oevers kunnen zich heel natuurlijk ontwikkelen en worden al snel een goed leef- en foeragegebied voor vogels, vissen, krabben, kreeften en schelpdieren. Het vergroot ook de natuurwaarden. We leggen ook een duingebied aan dat de luwte geeft om heerlijk te recreëren en dat tegelijkertijd de kust beschermt. Dat is bouwen met de natuur.”