de elementen
de baas

wind &
water

Daar waar zich nu een laad- en loshaven van Rijkswaterstaat bevindt, gaat een groene recreatieve archipel ontstaan. Brouwerseiland vormt straks een natuurlijk geheel met de huidige surf- en recreatiebaai. Geen verlies aan wateroppervlak. Wel natuurvriendelijke oevers, een heerlijk strand om te kunnen ontspannen en een aantrekkelijke omgeving.

9 september 2016

Unicum: effecten van Brouwerseiland op wind onderzocht

Tot twee keer toe is er in de afgelopen jaren onderzoek gedaan naar de invloed die Brouwerseiland mogelijk heeft op de wind. Hiertoe is besloten omdat Brouwerseiland in de nabijheid van een populair windsurfgebied komt te liggen. Het was van belang alle mogelijke effecten van de bebouwing op de wind in kaart te brengen.

Dit bleek een unicum te zijn. Bij geen enkele vergelijkbare recreatieve ontwikkeling ter wereld is een dergelijk onderzoek gedaan.

Het eerste onderzoek wees al uit dat er geen invloeden te verwachten waren. Een tweede, uitgebreid windtunnelonderzoek bevestigde de resultaten van het eerste onderzoek.

Een windtunnelonderzoek wordt gewoonlijk alleen uitgevoerd bij de bouw van hoge gebouwen op plaatsen waar sterke windvlagen te verwachten zijn.

Bovendien is de mogelijke turbulentie gemeten. Ook daar zijn geen effecten te verwachten.

De gemeten waarden uit de onderzoeken zijn waarden die zich nu al regelmatig voordoen in de oefenbaai bij de surfschool. Ook onervaren surfers kunnen daar prima mee uit de voeten.

In het totale surfgebied buiten de baai is geen effect gemeten op wind of turbulentie.